Ông Vũ Quang Hùng

Ông Vũ Quang Hùng
Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, Bộ Công Thương

tiểu sử

– TS Vũ Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương
– Tham gia nhiều nghiên cứu về xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại, cũng như chiến lược phát triển các ngành thuộc quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
– Có nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT và kinh tế số