LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO

Anh Đại Trần
Phụ trách sự kiện

ĐĂNG KÝ KHÁCH THAM DỰ

Cô Hồng Nguyễn
Phụ trách khách tham dự

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Chị Quỳnh Bùi
Phụ trách Truyền thông

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cảm ơn bạn đã quan tâm tham gia DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ KINH TẾ SỐ NGÀNH CÔNG THƯƠNG 2023. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm!

Loading