Ông Nguyễn Xuân Tuấn

Ông Nguyễn Xuân Tuấn
Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

tiểu sử

Ông Nguyễn Xuân Tuấn sinh năm 1974 tại Hà Nội. Là một người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ thông tin, Ông đã có nhiều đóng góp tâm huyết cho việc phát triển ứng dụng Viễn thông và công nghệ thông tin. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Điện-Điện tử, Hệ thống thống điện Đại học Bách khoa Hà nội, và có học vị thạc sĩ Quản trị kinh doanh do NorthWestern University cấp, cao cấp lý luận chính trị – hành chính.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn đã nhiều năm gắn bó với Tập đoàn Điện lực Việt nam, bắt đầu tham gia công tác tại đây từ năm 2003. Với những kinh nghiệm, khả năng và các đóng góp của bản thân trong lĩnh vực Viễn thông và công nghệ thông tin cho Ngành Điện, ông đã được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tập đoàn, Ban Viễn thông và CNTT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào tháng 02/2016 và đến tháng 10/2018 Ông chính thức trở thành Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin – EVN.

Hiện tại Ông đang chủ trì rất nhiều các Đề án, Dự án liên quan đến việc Ứng dụng công nghệ cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngành điện, trong đó phải kể đến các Đề án, dự án đặc biệt như Đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025, xây dựng Kiến trúc tổng thể doanh nghiệp và công cuộc chuyển đổi số của EVN, EVN Cloud, BI, Tích hợp dữ liệu, AI,…

tiểu sử

Hiệu quả chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành lưới điện