Ông Đặng Trung Hiếu

Ông Đặng Trung Hiếu
Giám đốc sản phẩm và giải pháp Khối ngân hàng giao dịch toàn cầu, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

tiểu sử

Ông Hiếu có 15 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ tài chính, fintech, thanh toán, trong đó hơn 10 năm làm quản lý sản phẩm với vai trò Giám đốc sản phẩm tại Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Napas và hiện nay tại Ngân hàng cổ phần kỹ thương Techcombank.

Ông Hiếu và đội ngũ đã đóng góp và chịu trách nhiệm cho việc xây dựng nhiều sản phẩm/giải pháp thanh toán phổ biến với hàng chục triệu người dùng thường xuyên hiện tại ở Việt Nam

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Tối ưu các giải pháp tài chính số trong Thương mại điện tử và Kinh tế số ngành Công Thương