Ông Nguyễn Mạnh Hà

Ông Nguyễn Mạnh Hà
Giám đốc Trung tâm Phân tích dữ liệu, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội (Viettel)

tiểu sử

Updating…

chủ đề

Updating…

tóm tắt

Updating…