Ông Nguyễn Hoàng Kiên

Ông Nguyễn Hoàng Kiên
Quản đốc Xưởng Điện tử LED & Thiết bị chiếu sáng, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

tiểu sử

Tốt nghiệp song bằng Tự động hóa, ĐH Bách Khoa Hà Nội   và Kinh tế đầu tư, ĐH Kinh tế Quốc dân, ông Nguyễn Hoàng Kiên đã cống hiến phần lớn thời gian công tác tại Công Ty Cổ Phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ông đã trải qua nhiều vị trí từ Cán bộ Phòng đầu tư các năm 2002-2006, Phó Quản đốc Xưởng CFL từ 2006-2014. Kể từ năm 2014 tới nay, ông là Quản đốc Xưởng Điện tử LED & Thiết bị chiếu sáng. Ngoài quá trình công tác chuyên môn, ông còn tham gia vào các dự án và công trình nghiên cứu đã được nghiệm thu bao gồm: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng chuyên dụng và xây dựng qui trình sử dụng hệ thống chiếu sáng chuyên dụng trong công nghiệp nhân giống và điều khiển ra hoa một số loại cây trồng với qui mô công nghiệp” – Mã số: ĐM06.DN/13” của Chương trình Đổi mới Công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học công nghệ (2013-2016); “Đổi mới/sáng tạo nâng cao năng lực sản xuất và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm chiếu sáng công nghệ LED tiết kiệm điện, thân thiện môi trường hướng tới người thu nhập thấp (TNT)” – Mã số: 13/C278/2014/VBCF” của Quỹ VBCF – Anh- SNV quản lý (2014-2015); “Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm LED dùng trong chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Việt Nam” – Mã số: 03/FIRST/2b2/RANGDONG/GRANT” của Ngân hàng thế giới và Bộ KHCN (2016-2019) và Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng hệ thống giám sát quá trình sản xuất (PM) và tích hợp vào hệ thống ERP để nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm LED & Điện tử – Mã số: 001.2018.DAUD.BO/HĐKHCN” của Bộ Công thương (2018-2019)

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Kinh nghiệm áp dụng sản xuất thông minh

TÓM TẮT

Kinh nghiệm xây dựng Hệ thống sản xuất thông minh
0. Sứ mệnh-Tầm nhìn- Mục tiêu chiến lược của Công ty
1. Đặt vấn đề: Tính cấp thiết của việc xây dựng Hệ thống sản xuất thông minh
2. Bước chuẩn bị: hoạt động Kaizen cải tiến, tự động hóa
2.1 Áp dụng công cụ cải tiến nâng cao Năng suất lao động
2.2 Tự động hóa dây chuyền sản xuất
3. Xây dựng và áp dụng Hệ thống sản xuất thông minh
3.1 Mục tiêu xây dựng Hệ thống sản xuất thông minh (MES)
3.2 Xác định phương án triển khai
3.3 Xác định giải pháp kỹ thuật triển khai
3.4 Kết quả triển khai Hệ thống sản xuất thông minh