Ông Đặng Anh Dũng

Ông Đặng Anh Dũng
Phó Tổng Giám đốc, Lazada Việt Nam

tiểu sử

Ông Đặng Anh Dũng hiện là Phó Tổng giám đốc điều hành của Lazada Việt Nam. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm, ông liên tục phát huy và thể hiện năng lực lãnh đạo nâng tầm thương mại điện tử, xây dựng văn hóa, và phát triển con người tại Lazada Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Lazada Việt Nam, ông Dũng đã đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Tài chính, Phó Giám đốc Nhân sự (kiêm nhiệm) và Giám đốc Phát triển Người dùng với những thành tích vượt trội và phát triển bền vững.

Trước Lazada, ông Dũng đã có 17 năm công tác tại một tập đoàn FMCG toàn cầu. Ông giữ một số vị trí lãnh đạo cao cấp khác nhau trong lĩnh vực bộ phận Tài chính ngành hàng và nhãn hàng, Tài chính Chuỗi cung ứng, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quản lý, Kiểm toán, Lập kế hoạch Tài chính chiến lược và Quản lý dự án.

chủ đề

Phát triển bền vững: xu hướng tất yếu của thương mại điện tử Việt Nam và khu vực