Ông Trần Văn Trọng

Ông Trần Văn Trọng
Tổng thư ký, Hiệp Hội Thương mại điện tử Việt Nam

tiểu sử

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo TMĐT VEBIZ

  • Tháng 11 năm 2011 – 2023;
  • Vị trí: Giám đốc công ty;
  • Hoạt động: Tư vấn chính sách pháp luật, tổ chức một số khóa đào tạo về thương mại điện tử, hỗ trợ Hiệp hội TMĐT tổ chức các sự kiện về thương mại điện tử, tham gia trực tiếp đào tạo tập huấn kỹ năng thương mại điện tử cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

  • Tháng 10/2011 – 4/2016: Phó Chánh Văn phòng VECOM
  • Tháng 4/2016 – 11/2021: Ủy viên Ban Chấp hành kiêm Chánh Văn phòng VECOM
  • Tháng 11/2021 – nay: Tổng Thư ký VECOM
  • Các hoạt động chính phụ trách:
  • Xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI)
  • Tư vấn phản biện chính sách về TMĐT
  • Tham gia Tổ soạn thảo các văn bản pháp luật về TMĐT

….

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Xu hướng phát triển thương mại điện tử