Ông Nguyễn Lâm Thanh

Ông Nguyễn Lâm Thanh
Đại diện TikTok tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam – VDCA

tiểu sử

Ông Nguyễn Lâm Thanh có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở cả khu vực nhà nước và tư nhân trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông. Ông từng giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia như Intel, Samsung, 3M cũng như các tổ chức nội địa bao gồm Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Tập đoàn FPT, Tổng công ty VTC, VinGroup…
Ông Thanh là Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam – VDCA từ năm 2011 và Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam – VIA giai đoạn 2010-2015.
Ông Thanh là Đại diện TikTok tại Việt Nam từ năm 2018.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

Phát triển bền vững với Thương mại điện tử trên nền tảng TikTok