A_speaker

TIỂU SỬ

Đang được cập nhật

Join us now

Meet the team

Bà Lê Hoàng Oanh
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ công thương

Tom Hampton
Co Founder

July Wood
Head Marketing

Josh Mitchell
Graphic Design